Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty

1. Dla ucznia i  rodzica:

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2018/2019

Klasy 1-3 SP

Klasy 4-8 SP

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Statut Zespołu Szkół w Bukowsku

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolny system oceniania

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

Regulamin ucznia Zespołu Szkół w Bukowsku

Kryteria wymagań edukacyjnych - szkoła podstawowa

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018

Procedura współpracy z rodzicami w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom w Zespole Szkół w Bukowsku

Programy nauczania w klasach 1-3 sp 208/2019

Programy nauczania w klasach 4-8 sp 208/2019

2. Dla nauczyciela:

Egzamin ósmoklasisty - szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi E8 2019

Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Arkusz samooceny nauczyciela

klasyfikacja sp i g 2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole  programu nauczania

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół w Bukowsku

Plan pracy Zespołu Szkół w Bukowsku rok szkolny 2018/2019

Zespoły Przedmiotowe w Szkole Podstawowej w roku szk. 2018/19

Załączniki do sprawozdania z Planu Nadzoru

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego klas trzecich

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnego 2016_2017

Regulamin oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół w Bukowsku

Szkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. profesora Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku

Procedura zwalniania nauczycieli w zespole szkół w Bukowsku spowodowanych przyczynami organizacyjnymi (art.20 pkt.2 kn)

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wzory dokumentów

Programy i akcje

Teczka wychowawcy

Karta wychowawcy

dziennik zajęć pozalekcyjnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Bukowsku

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego

Klasyfikacja - 2018 -2019

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdania - 2 półrocze 2018/2019

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół w  Bukowsku

Ewaluacja wewnętrzna

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole

Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku

Arkusz oceny programu wybranego do realizacji - SP

Arkusz oceny programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji

 

3. Pozostałe dokumenty:

 

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Konspekt zajęć edukacyjnych

ARKUSZ WARTOŚCIUJĄCY

Karta rozmowy przedobserwacyjnej

 

Młodzież Zapobiega Pożarom - SP klasy 4-6

Młodzież Zapobiega Pożarom - SP klasy 7-8

Program do nauki i sprawdzenia wiedzy (hasło programu:otwp)

Materiały KP PSP Lipsko (do pobrania)

 

testy na kartę rowerową 1

testy na kartę rowerową 2

testy na kartę rowerową 3

testy na kartę rowerową 4

 

lasa 7 zdjęcia

klasa 8 excel funkcje

klasa 6 excel

klasa 6 excel1

klasa 6 excel2

klasa 6 excel3

 

Technika