Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stołówka

Stołówka szkolna

 

Aby zapisać dziecko na obiady  należy:

- Wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (można ją pobrać bezpośrednio u nas w świetlicy) i złożyć u kierownika lub wychowawcy świetlicy

- Zwolnienie z opłat za obiady można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowsku (wszelkie formalności najlepiej załatwiać w miesiącu sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego).

 

Stawka za obiady wynosi

3,50 zł / za 1 posiłek

Opłata stała wynosi

3,00 zł / za 1 miesiąc

 

 

 

 

Opłaty za obiady należy dokonać do 5–go następnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 8:30, w dniu wydania obiadu na którym dziecka nie będzie.

Brak zgłoszenia będzie skutkowało brakiem odpisu za obiad.

 

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka na obiady

 

Fundusze uzyskane z opłaty stałej przeznaczone są na:

- Zakup materiałów papierniczych i plastycznych

- Zakup gier i zabawek

- Zakup środków czystości dla stołówki, kuchni i świetlicy

- Opłaty bankowe

- Zakup nagród dla dzieci

Obiady wydawane są:

I zmiana o godzinie 1115

II zmiana o godzinie 1215

Dzieci Edukacji Wczesnoszkolnej spożywają posiłek po powrocie z zajęć lekcyjnych.

Dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej  w roku szkolnym 2018/19

Nazwa organizacji

Liczba uczniów zwolnionych

Okres zwolnienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

20

 

 Pajacyk

10

 

 

 

 Regulamin stołówki szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

- uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS oraz inni sponsorzy
- pracownicy zatrudnieni w szkole.
- uczniowie klasy „O” z pobliskiego przedszkola

3. Posiłki wydawane są w godzinach  od 11.15 do 12.30

 godzina : 11.15 – 11.30 -  I zmiana
 godzina : 12.15 – 12.30 -  II zmiana

4. Opłatę za obiady należy uiszczać  do 5-go następnego miesiąca, za wyjątkiem końca roku kalendarzowego (za grudzień do 22–go) i przed feriami zimowymi

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce /szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos/.

7. W przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub dzień, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku, odpis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczyć należy przy opłacie za następny miesiąc.

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

9. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do kierownika lub wychowawcy świetlicy, najpóźniej dzień przed rezygnacją.

10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy zgodnie z grafikiem dyżurów.

12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.

13. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

14. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2008 r